+48 732 082 150 | sklep@luxeria.pl

FORMULARZ REKLAMACYJNY

REKLAMACJA NA PODSTAWIE RĘKOJMI

DANE FIRMYNazwa firmy:

 

BUSINESS DREAMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Sobieskiego 11E/6, 40-082 Katowice,
adres poczty elektronicznej: reklamacje@luxeria.pl

Miejsce zwrotu towaru:

Ul. Karola Olszewskiego 36, 32- 600 Oświęcim

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko: 

Adres do korespondencji: 

Adres e-mail: 

DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

Numer zamówienia: 

Data zawarcia umowy sprzedaży: 

Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakultatywnie) lub informacja o innym dowodzie zakupu:

 

OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU

Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol): 

Cena towaru: 

OKREŚLENIE WADY

Opis wady 

Data stwierdzenia wady: 

ŻĄDANIE KLIENTA
(proszę wskazać właściwe)

ANieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady)

 

BNieodpłatna wymiana towaru na nowy

 

CObniżenie ceny towaru

 

Kwota obniżenia ceny:

 

D

Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy
(Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

ZWROT PIENIĘDZY
(dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta (ewentualnie inny sposób zwrotu pieniędzy)

 

INNE UWAGI KLIENTA

 

DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA

Miejscowość, data: 

Podpis Klienta(-ów)(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Koszyk zakupowy

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping